Binární překladač

Tento binární překladač umožňuje snadno a rychle převádět binární kód (0,1).

Výstup ...

Tento binární překladač umožňuje snadno a rychle převádět binární kód (0,1).

Tento binární překladač (překladač binárních kódů) umožňuje snadno převádět binární čísla (0,1) do textové podoby. ASCII a Unicode jsou dvě metody převodu binárního kódu na text.

Co je binární překladač?

Binární překladač je online nástroj, který vám umožňuje převádět binární čísla ( 0 & 1 ) do anglické textové podoby. Počítače rozumí pouze jazyku 0 a 1, který se nazývá binární forma. Ostatní čísla 2,3,4,5,6,7,8 a 9 nejsou zahrnuta v binárních číslech.

Jak používat binární překladač?

Tento překladač binárního kódu je velmi jednoduchý a snadno se používá. Vytváříme uživatelsky přívětivé rozhraní tohoto binárního překladače do angličtiny. Chcete-li použít tento převodník binárního textu na text, musíte provést tyto jednoduché kroky.

  • Zadejte nebo vložte kód do pole zástupného symbolu binárního textu.
  • Můžete také nahrát soubor .txt.
  • Klepněte na tlačítko převést.
  • Výsledky můžete zkopírovat nebo uložit.

Jak převést binární na text?

Převeďte binární kód ASCII na text pomocí tohoto.

  • Získejte binární bajty.
  • Převést binární bajt na desítkové.
  • Vezměte znaky z tabulky ASCII.
  • Postupujte stejně s dalším byte

Příklad:

Převést 01010100 01100001 01101011 01100101 00100000 01001001 01110100 00100000 01000101 0100101 0110001 101 text 101 0111

Výsledkem tohoto binárního kódu je: Take It Easy.

Náš online převodník binárních souborů na ascii šetří váš čas a poskytuje přesné výsledky pouhým jediným kliknutím.

Jak převést 01000001 binární na text?

Pomocí tabulky ASCII:

01000001 = 2^6+2^0 se rovná 64+1 = 65 se rovná znaku 'A'

Jak převést 00110000 binární na text?

Pomocí tabulky ASCII:

00110000 = 2^5+2^4 se rovná 32+16 = 48 se rovná znaku „0“

Co je binární číselná soustava?

Binární dekodérový systém je číselný systém se základnou 2, který k reprezentaci čísel používá pouze dvě číslice 0 a 1. Binární systémy se staly moderním jazykem ve světě elektroniky a počítačů. Binární číselné soustavy využívají kombinaci čísel 0 a 1 k vyjádření čísel mezi 0 až 9.

Tabulka binárního překladu:

Binární Base-8 Base-10 Base-16
00000000 0 0 0
00000010 2 2 2
00000011 3 3 3
00000100 4 4 4
00000101 5 5 5
00000110 6 6 6
00000111 7 7 7
00001000 8 8 8
01000001 101 65 41
01000001 101 65 41
01000010 102 66 42
01000011 103 67 43
01000100 104 68 44
01000101 105 69 45
01000110 106 70 46
01000111 107 71 47
01001000 110 72 48
01001001 111 73 49

Konverzní tabulka binárního textu na text ASCII:

Hexadecimální Binární ASCII znak
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Space
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

Je 00000000 logický bajt?

Ano, 00000000 je platný bajt a zobrazuje číselnou hodnotu 0 v binárním vyjádření.

Je 400 binární číslo?

Ne, 400 není binární číslo, protože binární čísla obsahují pouze 0 a 1. 400 lze převést na binární pomocí této metody:

2                 400
2 200 - 0
2 100 - 0
2 50 - 0
2 25 - 0
2 12 - 1
2 6 - 0
2 3 - 0
2 1 - 1

110010000 v binární podobě se rovná 400.