นักแปลไบนารี

เครื่องมือแปลไบนารีนี้ช่วยให้คุณสามารถแปลงรหัสไบนารี่ (0,1) ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

เอาท์พุต ...

เครื่องมือแปลไบนารีนี้ช่วยให้คุณสามารถแปลงรหัสไบนารี่ (0,1) ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ตัวแปลไบนารี่ (ตัวแปลรหัสไบนารี่) นี้ช่วยให้คุณสามารถแปลงเลขฐานสอง (0,1) เป็นรูปแบบข้อความได้อย่างง่ายดาย ASCII และ Unicode เป็นสองวิธีในการแปลงไบนารีเป็นข้อความ

นักแปลไบนารีคืออะไร?

เครื่องมือแปลไบนารี่เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถแปลงเลขฐานสอง (0 & 1) เป็นรูปแบบข้อความภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เข้าใจเฉพาะภาษาของ 0 และ 1 ซึ่งเรียกว่ารูปแบบไบนารี หมายเลขอื่นๆ 2,3,4,5,6,7,8 และ 9 ไม่รวมอยู่ในเลขฐานสอง

วิธีการใช้นักแปลไบนารี?

เครื่องมือแปลรหัสไบนารี่นี้เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก เราสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของตัวแปลไบนารีเป็นภาษาอังกฤษ คุณเพียงแค่ต้องทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อใช้ตัวแปลงไบนารีเป็นข้อความ

  • พิมพ์หรือวางโค้ดในช่องของตัวยึดข้อความไบนารี
  • คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ .txt ได้อีกด้วย
  • กดปุ่มแปลง
  • คุณสามารถคัดลอกหรือบันทึกผลลัพธ์ของคุณได้

วิธีการแปลงไบนารี่เป็นข้อความ?

แปลงรหัส Binary ASCII เป็นข้อความโดยใช้สิ่งนี้

  • รับไบต์ไบนารี
  • แปลงไบต์ไบนารีเป็นทศนิยม
  • รับอักขระจากตาราง ASCII
  • ดำเนินการเช่นเดียวกันกับไบต์ถัดไป

ตัวอย่าง:

แปลง 01010100 01100001 01101011 01100101 00100000 01001001 01110100 00100000 01000101 01100001 01110011 01111001 เป็นรูปแบบข้อความ

ผลลัพธ์ของรหัสไบนารี่นี้คือ: Take It Easy

ตัวแปลงไบนารี่ออนไลน์เป็น ASCII ของเราช่วยประหยัดเวลาของคุณและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

วิธีการแปลงไบนารี 01000001 เป็นข้อความ?

โดยใช้ตาราง ASCII:

01000001 = 2^6+2^0 เท่ากับ 64+1 = 65 เท่ากับอักขระ 'A'

วิธีแปลง 00110000 ไบนารี่เป็นข้อความ?

โดยใช้ตาราง ASCII:

00110000 = 2^5+2^4 เท่ากับ 32+16 = 48 เท่ากับอักขระ '0'

ระบบเลขฐานสองคืออะไร?

ระบบถอดรหัสไบนารี่เป็นระบบตัวเลขฐาน 2 ที่ใช้เพียงตัวเลข 0 และ 1 สองหลักในการแสดงตัวเลข ระบบไบนารี่ได้กลายเป็นภาษาสมัยใหม่ในโลกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานสองใช้การรวมกันของตัวเลข 0 และ 1 เพื่อแสดงตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 9

ตารางการแปลไบนารี:

ไบนารี่ Base-8 Base-10 Base-16
00000000 0 0 0
00000010 2 2 2
00000011 3 3 3
00000100 4 4 4
00000101 5 5 5
00000110 6 6 6
00000111 7 7 7
00001000 8 8 8
01000001 101 65 41
01000001 101 65 41
01000010 102 66 42
01000011 103 67 43
01000100 104 68 44
01000101 105 69 45
01000110 106 70 46
01000111 107 71 47
01001000 110 72 48
01001001 111 73 49

ตารางการแปลงข้อความไบนารีเป็น ASCII:

เลขฐานสิบหก ไบนารี่ อักขระ ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Space
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

00000000 เป็นไบต์แบบลอจิคัลหรือไม่

ใช่ 00000000 เป็นไบต์ที่ถูกต้อง และแสดงค่าตัวเลข 0 ในรูปแบบไบนารี่

400 เป็นเลขฐานสองหรือไม่?

ไม่ 400 ไม่ใช่เลขฐานสอง เนื่องจากเลขฐานสองมีเพียง 0 และ 1 เท่านั้น 400 สามารถแปลงเป็นเลขฐานสองได้โดยใช้วิธีนี้:

2            400
2 200 - 0
2 100 - 0
2 50 - 0
2 25 - 0
2 12 - 1
2 6 - 0
2 3 - 0
2 1 - 1

110010000 ในไบนารี่มีค่าเท่ากับ 400