Binär översättare

Denna binära översättare gör att du kan konvertera binär kod (0,1) enkelt och snabbt.

Produktion ...

Denna binära översättare gör att du kan konvertera binär kod (0,1) enkelt och snabbt.

Denna binära översättare (binär kodöversättare) gör att du enkelt kan konvertera binära tal (0,1) till textform. ASCII och Unicode är de två metoderna för att konvertera binär till text.

Vad är binär översättare?

Binary translator is an online tool that enables you to convert binary numbers ( 0 & 1 ) into english text form. Computers only understand the language of 0 and 1 which is called binary form. Other numbers 2,3,4,5,6,7,8, and 9 are not included in binary numbers.  

Hur man använder en binär översättare?

Denna binära kodöversättare är mycket enkel och lätt att använda. Vi gör ett användarvänligt gränssnitt för denna binära till engelska översättare. Du behöver bara följa dessa enkla steg för att använda denna binära till textkonverterare.

  • Skriv eller klistra in koden i fältet för binär textplatshållare.
  • Du kan också ladda upp .txt-filen.
  • Tryck på konvertera-knappen.
  • Du kan kopiera eller spara dina resultat.

Hur konverterar man binär till text?

Konvertera binär ASCII-kod till text genom att använda detta.

  • Hämta binära bytes.
  • Konvertera binär byte till decimal.
  • Ta tecken från ASCII-tabellen.
  • Fortsätt på samma sätt med nästa byte

Exempel:

Konvertera 01010100 01100001 01101011 01100101 00100000 01001001 01110100 00100000 01000101 01100001 011101 formulär text till 011101 0110101

Resultatet av denna binära kod är: Ta det lugnt.

Vår online binära till ascii-omvandlare sparar tid och ger dig exakta resultat genom att bara göra ett enda klick.

Hur konverterar man 01000001 binär till text?

Genom att använda ASCII-tabellen:

01000001 = 2^6+2^0 är lika med 64+1 = 65 är lika med "A"-tecken

Hur konverterar man 00110000 binär till text?

Genom att använda ASCII-tabellen:

00110000 = 2^5+2^4 är lika med 32+16 = 48 är lika med "0"-tecken

Vad är det binära siffersystemet?

Binärt avkodarsystem är ett bas-2-talsystem som endast använder två siffror 0 och 1 för att representera siffror. Binära system har blivit det moderna språket i världen av elektronik och datorer. Binära siffersystem använder kombinationen av 0 och 1 siffror för att representera talen mellan 0 och 9.

Binär översättningstabell:

Binär Base-8 Base-10 Base-16
00000000 0 0 0
00000010 2 2 2
00000011 3 3 3
00000100 4 4 4
00000101 5 5 5
00000110 6 6 6
00000111 7 7 7
00001000 8 8 8
01000001 101 65 41
01000001 101 65 41
01000010 102 66 42
01000011 103 67 43
01000100 104 68 44
01000101 105 69 45
01000110 106 70 46
01000111 107 71 47
01001000 110 72 48
01001001 111 73 49

Binär till ASCII-textkonverteringstabell:

Hexadecimal Binär ASCII-tecken
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Space
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

Är 00000000 en logisk byte?

Ja, 00000000 är en giltig byte och den visar det numeriska värdet 0 i binär representation.

Är 400 ett binärt tal?

Nej, 400 är inte ett binärt tal, eftersom binära tal bara innehåller 0 och 1. 400 kan omvandlas till binärt genom att använda denna metod:

2          400
2 200 - 0
2 100 - 0
2 50 - 0
2 25 - 0
2 12 - 1
2 6 - 0
2 3 - 0
2 1 - 1

110010000 i binär är lika med 400.