Tłumacz binarny

Ten konwerter binarny umożliwia łatwą i szybką konwersję kodu binarnego (0,1).

Inicjalizacja wyjścia ...

Ten tłumacz binarny umożliwia łatwą i szybką konwersję kodu binarnego (0,1).
Ten tłumacz binarny (tłumacz kodu binarnego) umożliwia łatwą konwersję konwertera liczb binarnych (0,1) na formę tekstową. ASCII i Unicode to dwie metody konwersji pliku binarnego na tekst.

Co to jest tłumacz binarny?

Tłumacz binarny to narzędzie online, które umożliwia konwersję konwertera liczb binarnych (0 i 1) na postać tekstu w języku angielskim. Komputery rozumieją tylko język 0 i 1, który nazywany jest formą konwersji binarnej. Inne liczby 2,3,4,5,6,7,8 i 9 nie są uwzględniane w liczbach binarnych.

Jak korzystać z Tłumacza binarnego?

Ten tłumacz kodu binarnego jest bardzo prosty i łatwy w użyciu. Tworzymy przyjazny dla użytkownika interfejs tego tłumacza binarnego na angielski. Aby skorzystać z konwersji binarnej na konwerter tekstu, wystarczy wykonać te proste kroki.

  • Wpisz lub wklej kod w polu zastępczym tekstu binarnego.
  • Możesz także przesłać plik .txt.
  • Naciśnij przycisk Konwertuj.
  • Możesz skopiować lub zapisać wyniki.

Jak przekonwertować plik binarny na tekst?

Konwertuj binarny kod ASCII na tekst, używając tego.

  • Zdobądź bajty binarne.
  • Konwertuj bajt binarny na dziesiętny.
  • Pobierz znaki z tabeli ASCII.
  • Postępuj tak samo z następnym bajtem

Przykład:

Konwertuj 01010100 01100001 01101011 01100101 00100000 01001001 01110100 00100000 01000101 01100001 01110011 01111001 do postaci tekstowej.

Rezultatem tego kodu binarnego jest: Take It Easy.

Nasz konwerter plików binarnych online do formatu ASCII oszczędza Twój czas i zapewnia dokładne wyniki za pomocą jednego kliknięcia.

Jak przekonwertować plik binarny 01000001 na tekst?

Korzystając z tabeli ASCII:
01000001 = 2^6+2^0 równa się 64+1 = 65 równa się znakowi „A”

Jak przekonwertować plik binarny 00110000 na tekst?

Korzystając z tabeli ASCII:
00110000 = 2^5+2^4 równa się 32+16 = 48 równa się znakowi „0”

Co to jest binarny system liczbowy?

System dekodera binarnego to system liczbowy o podstawie 2, który wykorzystuje tylko dwie cyfry 0 i 1 do reprezentowania liczb. Systemy binarne stały się nowoczesnym językiem w świecie elektroniki i komputerów. Systemy liczb binarnych wykorzystują kombinację liczb 0 i 1 do reprezentowania liczb od 0 do 9.

Tabela tłumaczeń binarnych:

Binary Base-8 Base-10 Base-16
00000000 0 0 0
00000010 2 2 2
00000011 3 3 3
00000100 4 4 4
00000101 5 5 5
00000110 6 6 6
00000111 7 7 7
00001000 8 8 8
01000001 101 65 41
01000001 101 65 41
01000010 102 66 42
01000011 103 67 43
01000100 104 68 44
01000101 105 69 45
01000110 106 70 46
01000111 107 71 47
01001000 110 72 48
01001001 111 73 49

Tabela konwersji binarnej tekstu binarnego na ASCII:

Hexadecimal Binary ASCII Character
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Space
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

Czy 00000000 jest bajtem logicznym?

Tak, 00000000 jest prawidłowym bajtem i pokazuje wartość liczbową 0 w reprezentacji binarnej.

Czy 400 to liczba binarna?

Nie, 400 nie jest liczbą binarną, ponieważ liczby binarne zawierają tylko 0 i 1. 400 można przekonwertować na liczbę binarną za pomocą tej metody:

2 400
2 200 - 0
2 100 - 0
2 50 - 0
2              25 - 0
2 12 - 1
2 6 - 0
2 3 - 0
2 1 - 1

110010000 w formacie binarnym równa się 400.